top of page

「の」的正確用法

【#日語文法】對香港人而言,最熟悉嘅日文字一定莫過於「の」呢個字。

問10個香港人有9個都會識答「の」係中文「的」嘅意思。但係「の」嘅正確用法你又知唔知道呢? 除咗用作「的」,原來「の」仲有第二個用法?!Caption:

【#日語文法】對香港人而言,最熟悉嘅日文字一定莫過於「の」呢個字。

問10個香港人有9個都會識答「の」係中文「的」嘅意思。但係「の」嘅正確用法你又知唔知道呢? 除咗用作「的」,原來「の」仲有第二個用法?!


Content:

「の」=「的」?


正確用法〉

「名詞1」+ の +「名詞2」


「の」只可用於「名詞」接續「名詞」!

「い形容詞・な形容詞・動詞」接續「名詞」時不可使用「の」

例:新しいの車 (全新的車) 

便利の→な車 (方便易用的車)

子どもが乗るの車 (小朋友坐的車)


意思〉

①「名詞2」是「名詞1」的所有物

例:私の車 (我的車)


②「名詞1」是「名詞2」的屬性(種類,性質等等)

例:トヨタの車 (豐田出産的車)


③「名詞2」表示了方向位置

例:本屋の隣 (書店的旁邊)


④「名詞1」是「名詞2」的身分/與話者的關係

(「名詞1」=「名詞2」)

例:友達の健二さん ((我的)朋友健二先生)


「の」的另一個用法


「の」: 用於代替名詞

(※必須為 ①具體的物件

②前文有提及・對話中兩者有共識存在的東西)A:「お茶はいかがでしょうか。」

(要不要來一杯茶?)

B:「はい、熱いのをお願いします。」

(好的,麻煩你給我熱的。)練習しましょう!

請在以下的空格填上の/×


A:最近おもしろい【 】本を読みました。

B:何【 】本ですか。

A:「1Q84」という日本語【 】小説です。


A:新しい【 】セーターを買いたいけど、ど【 】色がいいかな…

B:青い【 】はいいじゃない?


解答

①×、の、の

②×、の、の

97 次查看0 則留言

Comments


bottom of page